fb
logo min

790 779 205

Zapraszamy do naszego PARKU LINOWEGO!

Regulamin Parku Linoskoczek

 • Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
 • Osobom, które po zakupie biletu, odbyciu szkolenia przez instruktora zrezygnują z dalszej kontynuacji, nie będą zwracane koszty biletu.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować należytą ostrożność.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria: minimalny wzrost: 95 cm, minimalny wiek: 4 lat, maksymalna waga: 110 kg. Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej. Jedna osoba dorosła może doglądać maksymalnie 3 os do 18 lat. 
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
 • Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 • Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 • W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża z karabinkiem asekuracyjnym, lonża z rolką oraz kask.
 • Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego ( dotyczy to także urządzeń/ elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 • Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
 • Na przeszkodach rolkę wpinamy do lin stalowych oznaczonych kolorem czerwonym, bezpośrednio za rolkę wpinamy karabinek asekuracyjny, który zakładamy na rolkę. Karabinek ma być zapięty zamkiem w przeciwną stronę do rolki.
 • Po każdym wpięciu rolki i karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
 • Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej oznaczonej kolorem czerwonym. Przepinanie asekuracji musi bezwzględnie przebiegać w następującej kolejności: najpierw wypinamy karabinek z liny na przeszkodzie i wpinamy do liny asekuracyjnej za montowanej wokół drzewa na platformie, dopiero potem wypinamy rolkę z liny na przeszkodzie i wpinamy do kolejnej liny asekuracyjnej na następnej przeszkodzie. Karabinek asekuracyjny wypinamy z pętli na platformie i wpinamy w linę bezpośrednio za rolką zamkiem w przeciwną stronę. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa według której uczestnik w każdym momencie jest wpięty do asekuracji co najmniej jednym elementem: rolką bądź karabinkiem asekuracyjnym.
 • Podczas przepinania się w jednym momencie można dotykać tylko jednego elementu asekuracyjnego, rolki bądź karabinka.
 • Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz.
 • W przypadku nietypowych przejazdów należy wpiąć rolkę oraz karabinek asekuracyjny w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.
 • Przez wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
 • Na przeszkodzie może znajdować się tylko jeden uczestnik, natomiast na platformie pomiędzy przeszkodami maksymalnie dwóch.
 • Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.
 • Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku Linowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.

Park Linowy Rzeszów
ul. Rodzinna 1257, Rzeszów